U tijeku: Kampanja #EUandME

Kampanja #EUandME informirat će mlade, o vrijednostima, pravima i pogodnostima koje imaju.
Kampanja je započela prošli tjedan (28. svibnja), prikazivanjem pet filmova europskih redatelja, koji su potaknuli raspravu o utjecaju EU na živote građana. Filmovi će biti prikazani u: Varšavi, Berlinu, Nauplionu, Helsinkiju, Dublinu, Bruxellesu, Madridu i Rimu.
EU će tijekom kampanje pokrenuti natječaj za mlade redatelje. Nagrađeni će dobiti sredstva za snimanje filmova o tome kako EU omogućuje građanima da se bave onime što vole. Kampanja #EUandME namijenjena je mladima od 17 do 35 godina, a trajat će godinu i pol dana.

Post Author: Dubravko Šopar