“Violence is not our way”

Udruga Jablani provela je Erasmus+ projekt “Violence is not our way”, sa 60 mladih.

Sudjelovali su mladi u dobi između 13 i 17 godina te njihovi voditelji iz: Francuske, Španjolske, Finske, Grčke, Italije i Hrvatske. Cilj projekta “Violence is not our way” bio je podučiti mlade vještinama koje su nam potrebne za izbjegavanje nasilja. Korištene su različite metode rješavanja sukoba u školi, domu i s vršnjacima kao što su: debata, vršnjačka medijacija, simulacija i druge.

Razmjena mladih u sklopu projekta “Violence is not our way” održana je od 18. do 26. kolovoza u Fužinama. Poseban naglasak bio je na razgovoru, slušanju sugovornika i poštivanju tuđe perspektive. Da bi spriječili nasilje, važno ga je prvo znati prepoznati, a zatim i pravilno intervenirati. Za ovo su važni bili: diskusija, kritičko razmišljanje i zdrava komunikacija među sudionicima. Kako su mladi razvijali svoje vještine, pogledajte u VIDEU.

Post Author: Dubravko Šopar