Youth Wiki: Mladi danas

Analizirajući položaj mladih u društvu danas, Youth Wiki pruža informacije o politikama i mogućnostima.

Mogućnosti mladih u Europskoj uniji, koje su u skladu sa njihovim potrebama, definirane su u Europskoj strategiji za mlade. U Hrvatskoj se uspješno provodi projekt “Europska kartica za mlade”, čiji je cilj pružiti podršku mladima u istraživanju nacionalnog i kulturnog blaga Hrvatske i ostatka Europe.

Kako bi sudjelovali u donošenju odluka koje ih se tiču, mladima je na raspolaganju Dijalog EU-a s mladima, metoda pomoću koje, zajedno sa donositeljima odluka, mladi sudjeluju u kreiranju javnih politika. Kako se uključiti u rješavanje globalnih problema i utjecati na bolju budućnost mladih, saznaj na stranicama Youth Wiki, enciklopedije za mlade.

icm-zg.info

Post Author: Dubravko Šopar