Zaštita podataka mladih

Zaštita

AZOP aplikacija omogućuje zaštitu osobnih podataka djece i mladih na internetu.

Riječ je o aplikaciji Agencije za zaštitu osobnih podataka koju je razvila na temelju svoje ranije objavljene brošure Privatnost djece i mladih u svijetu modernih tehnologija (interneta i društvenih mreža). Mladima i djeci pruža korisne savjete, a roditeljima i nastavnicima na raspolaganju je internetski pojmovnik.

Aplikacija se može besplatno preuzeti iz trgovina aplikacijama iTunes ili Google Play.

Post Author: Dubravko Šopar