Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje

 

     

Vukovara i Škabrnje

18. studenoga se obilježava Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara
i Škabrnje kao državni blagdan i neradni dan.
Žrtve Vukovara i Škabrnje povezuje isti datum i potreba za dostojnim odavanjem počasti svakoj žrtvi,
kao zaloga budućnosti, humanosti, praštanja, zajedništva i etičnosti te zbog toga taj dan je trajno
sjećanje na žrtve Domovinskog rata, vojne i civilne, čiji su životi trajno ugrađeni u hrvatsku slobodu.
Ljudi, u velikom broju iz raznih krajeva, se okupljaju u Vukovaru i u Škabrnji kako bi odali počast
poginulim braniteljima i civilnim žrtvama rata i molili za iscjeljenje svih koji su na bilo koji način bili
ranjeni posljedicama ratnih stradanja.
20.11. – Međunarodni dan dječjih prava
Ovim danom se svake godine organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama potiču na
poduzimanje konkretnijih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava jer su djeca posebno osjetljiva
skupina koja trebaju zaštitu i pažnju te teže razumijevanju, prihvaćanju i općenitoj dobrobiti sve
djece svijeta.

Konvencija o pravima djeteta sadrži univerzalne standarde koje država mora jamčiti svakom djetetu,
a to je:

– da osigurava građanska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava djece i da se primjenjuje na
svu djecu, u svim situacijama i u cijeloj zajednici naroda,
-bezuvjetna je te zahtijeva da se poduzmu aktivnosti vezane uz zaštitu prava djeteta
-zagovara na gledište da su sva prava temeljna, nedjeljiva, međusobno ovisna i jednako važna.
U različitim dijelovima svijeta djeca se iskorištavaju kao radna snaga, sudjeluju u ratnim sukobima s
oružjem i slično. Vlade i organizacije za skrb djece imaju velik i težak zadatak osigurati svoj djeci na
svijetu život dostojan djeteta, život u kome će se poštivati osnovna dječja prava. Dječja prava temelj
su izgradnje naprednog društva!
Osnovna dječja prava su:
PRAVA PREŽIVLJAVANJA – hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard;
RAZVOJNA PRAVA -razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet ;
PRAVA SUDJELOVANJA – donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama;
PRAVA ZAŠTITE OD zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije
Svi smo mi ljudska bića. Slični smo, ali je svatko od nas jedinstven. Uživajmo u sličnostima, ali i
prihvaćajmo i poštujmo različitosti! Temelj za svijet mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje
uče i rade surađujući i odrastaju sa spoznajom o međuovisnosti svih živih bića.

Post Author: Gazmir