Dvorac Janković

Dvorac je nazvao Daruvarom ( Daru = Ždral, Var = grad ) po ždralu koji se nalazio u obiteljskom grbu. Izgradnjom i razvojem naselja oko dvorca za vrijeme vladavine grofa Antuna Jankovića, počelo se gubiti dotadašnje ime naselja, Podborje, i upotrebljavati ime Daruvar koje se zadržalo do danas što na mađarskom jeziku znači Ždralov grad, točnije Ždralov dvorac. Njemački istraživač i putopisac Taube svojevremeno je napisao da je taj dvor najljepši u cijeloj kraljevini, pa se ne bi trebao ni u Beču skrivati. Sagrađen je u obliku slova U, znači sastoji se od tri krila koja okružuju dvorište okrenuto prema sjevernoj strani, dok je glavni ulaz na južnoj. U prizemlju i na katu nalazi se ukupno 60 prostorija od kojih centralno mjesto u glavnom središnjem krilu zauzima glavni salon, odnosno koncertna dvorana. Po uzoru na nekadašnju namjenu salona i danas se u njemu povremeno održavaju koncertne večeri, a po želji i svečani obredi vjenčavanja. U prizemlju dvorca nalazi se stalna postava izložbe pisanih dokumenata koja govore o životu obitelji Janković, na hrvatskom i mađarskom jeziku. Na katu je postavljena privremena izložba pronađenog i posuđenog namještaja kao i uporabnih predmeta iz vremena Jankovićevih.

Post Author: Ronaldo Rovazdi