Kreativnost kao poticaj osobnog razvoja

Od samih početaka projekta radionice kreativnog i likovnog izražavanja su bile jedne od najviše posjećenih aktivnosti u Kući Mogućnosti. Prilikom osmišljavanja programa vodili smo se činjenicom kako stvaranjem poticajnog okruženja kod djece, mladih, ali i odraslih, stvaramo mogućnost za pokazivanje maštovitosti i snalažljivosti. Ispoljavanjem vlastite kreativnosti gradimo sigurnost u sebe i svoje pothvate, postajemo samopouzdaniji i sretniji.

Iz gore navedenog razloga nam je važno našim korisnicima ponuditi cijelu paletu aktivnosti i materijala kroz koje će se moći izraziti. Tako smo 23.8.2022. u Kući Mogućnosti izrađivali narukvice. Sudionici su sami birali materijal, boje, osmišljavali uzorke i dizajne svoji narukvica. Bilo je zanimljivo promatrati na koji način naši mladi korisnici stvaraju i kreiraju svoje ideje i pretvaraju maštu u stvarnost.

 

Kuća Mogućnosti projekt je kojeg udruga Impress provodi u partnerstvu s udrugom Centar za razvoj osobnih kompetencija i zaštitu ljudskih prava i Gradom Daruvarom uz financijsku potporu Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 1.986.166,00 kuna. Europska unija je u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskog socijalnog fonda sufinancirala iznos od 1.688.241,10 kn.

Post Author: Matea Ružić