Nova pravila za vozački

Glavna novost je ukidanje regulirane minimalne cijene polaganja vozačkog.

Donosi to novi Zakon o sigurnosti prometa na cestama, stoga više ne postoji minimalna cijena nastavnog sata u autoškoli. Trenutno u Zagrebu za školovanje za B kategoriju treba izdvojiti 5700 kuna, a ukupni trošak je više od 7 tisuća kuna. Cijene bi se sada mogle početi smanjivati, jer se ukida “mreža autoškola”, kroz koju se ograničavao dozvoljeni broj autoškola po svakoj županiji, ovisno o broju kandidata. Podignuta je granica dopuštene starosti vozila B kategorije sa sedam na 10 godina te s 12 na 15 godina za autobuse u autoškolama, ako su vozila ispravna.

Post Author: Dubravko Šopar