Posebnost Trga bana Jelačića

Na Trgu ili “pod satom” najsigurnnije je mjesto sastanka, jer svi znaju gdje trebaju doći.

Glavni zagrebački trg u početku se zvao Harmica, a označava mađarski izraz za carinu. Tamo je 19. rujna 1866. godine postavljen je kip bana Jelačića te je tada trg nosio današnji naziv. Autor kipa Josipa bana Jelačića jest austrijski kipar, Anton Dominik Fernkorn. Konj kojega ban jaše ima samo jednu nogu u zraku, zbog jednog pravila kod smrti junaka: ako je konju samo jedna noga u zraku, osoba je umrla od rana zadobivenih u borbi.

Post Author: Dubravko Šopar