Youth Wiki – Wiki za mlade

Wiki za mlade je europska internetska enciklopedija na području nacionalnih politika za mlade. Platforma je sveobuhvatna baza podataka nacionalnih struktura, politika i akcija koje podržavaju mlade ljude. Obuhvaća osam glavnih područja djelovanja: obrazovanje i osposobljavanje, zapošljavanje i poduzetništvo, zdravlje i dobrobit, sudjelovanje, dobrovoljne aktivnosti, socijalno uključivanje, mladi i svijet te kreativnost i kultura.

Što je Wiki za mlade?

Youth Wiki internetska je platforma koja predstavlja informacije o mladim politikama europskih zemalja.

Glavni cilj Wiki-a za mlade je podržati europsku suradnju utemeljenu na dokazima na polju mladih. To čini pružanjem informacija o nacionalnim politikama za podršku mladima – na jednostavan i kontinuirano ažuriran način.

Sveukupna svrha je pomoći Europskoj komisiji i državama članicama u donošenju odluka pružanjem informacija o stanju reformi i inicijativa. Prikupljanje kvalitativnih informacija također omogućava razmjenu informacija i inovativne pristupe i može potkrijepiti aktivnosti vršnjačkog učenja.

Trenutno 29 zemalja sudjeluje u Wiki-u za mlade.

Koji je sadržaj stranice Wiki za mlade?

Sadržaj Wiki za mlade oblikovan je političkim prioritetima koje su utvrdile Europska komisija i države članice u okviru europske suradnje na polju mladih.

Osobito je razvijen s ciljem podržavanja glavnih obveza na europskoj razini i razvoja politike za područja djelovanja utvrđena u EU strategiji za mlade.

Informacije dostavljaju i godišnje ažuriraju nacionalni dopisnici, koje određuju vlade svake države sudionice. U osnovi je kvalitativan i omogućuje analizu reformi i trendova u političkim usmjerenjima u zemljama sudionicama.

Glavni izvor informacija čine službeni dokumenti koji potječu od nacionalnih najviših vlasti na polju mladih, tj. Vlasti odgovorne za politiku prema mladima u svakoj zemlji.

Nacionalni savjeti također se odnose na studije, ankete, analize ili procjene / ocjene koje su provodile izravno javne vlasti ili su naručene za istraživačke centre, stručnjake, i slično.

Nacionalni opisi rijetko izvještavaju o nacionalnim podacima i statistikama, jer se oni često prikupljaju metodologijama specifičnim za pojedinu zemlju čiji se rezultati mogu razumjeti samo u nacionalnom kontekstu.

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en

Post Author: Ronaldo Rovazdi